Gwarancje i reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Warunkiem Gwarancji i reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej- w przypadku towarów, które ją posiadają.

3. Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki z wadliwym produktem.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to nie możliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu oraz koszty przesyłki lub zaoferuje inne dostępne w sklepie produkty.

5. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, odeślemy Klientowi towar wraz z uzasadnieniem.

6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.
Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7. Reklamowany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zastrzegamy sobie odmowę uznania reklamacji, w przypadku gdy dostarczony wadliwy towar będzie uszkodzony, a charakter lub rozmiar uszkodzeń będzie inny niż opisany przez Klienta w protokole reklamacji.

8. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji należy przesłać na adres:
ANC-AD-Elektrotechnik sp. z o.o. sp.k., Wierzch 28D, 48-250 Głogówek